UZE 05/25 Elektroniczny Układ Zabezpieczający z wyposażeniem

Układ przeznaczony jest do zabezpieczania pomp przed pracą bez wody tzw. „suchobiegiem” , brakiem przepływu wody w instalacji oraz przeciążeniem.

Nr kat. 108101

Opis urządzenia

Układ przeznaczony jest do zabezpieczania pomp przed pracą bez wody tzw. „suchobiegiem” , brakiem przepływu wody w instalacji oraz przeciążeniem. Działanie układu polega na ciągłym pomiarze prądu pobieranego przez silnik pompy i porównywaniu go z nastawionymi wartościami prądu „suchobiegu” i przeciążenia. W przypadku przekroczenia nastawionych wartości następuje odmierzanie czasu zadziałania wynoszącego ok. 10 sekund. Jeżeli  zakłócenie jest ciągłe, to po odmierzeniu czasu następuje rozłączenie układu sterowania pompy. Jeżeli czas wystąpienia zakłócenia jest krótszy od czasu zadziałania, odliczanie czasu zostaje przerwane i układ odmierzania czasu zostaje wyzerowany. W pompach o zasilaniu 3x400V przy braku napięcia zasilającego w fazie pomiarowej układ reaguje jak w przypadku suchobiegu, a przy braku napięcia w którejś z pozostałych faz układ reaguje jak przy przeciążeniu. Układ zabudowany w rozdzielni. Wyposażony w UZE 05/25, stycznik, wyłącznik.

gif50    UZE 05/25 z wyposażeniem Instrukcja obsługi

Dane techniczne UZE 05/25 z wyposażeniem  
Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V, 50 Hz
Prąd znamionowy – zestyk sterujący 8 A/ 250 V
Prąd znamionowy – wejście prądowe przełączalne 0-2,5 A / 0-25A,  50 Hz
Stopień ochrony IP 20
Układ do wbudowania na szynie tak
Wymiary regulatora 250x170x100 mm
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C
Tryb pracy M – monostabilny (trwałe wyłączenie pompy) A –  astabilny ( wyłączenie – przerwa – powtórne załączenie) przełączalny