Danuta Kiełtyka „DK SYSTEM”

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Opracowanie nowego projektu wzorniczego regulatora do kotłów

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek nowego regulatora do kotłów na pellet, będącego odpowiedzią na potrzeby użytkowników oraz wykorzystaniem szans oferowanych przez internet rzeczy.

Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie (rozpoczęcie produkcji i sprzedaży) nowego projektu wzorniczego – regulatora do kotłów na pellet. Opracowany w ramach projektu regulator będzie optymalizował działanie kotła, obniżając emisję szkodliwych substancji do atmosfery i rozszerzał możliwości sterowania urządzeniem z poziomu regulatora i/lub aplikacji mobilnej.

Wartość projektu: 541 490,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 301 750.00 PLN