Delta 200 DUO Regulator do pomp

Regulator DELTA 200 DUO przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania dwóch urządzeń w zależności od temperatury mierzonej na czujnikach. Podstawowym zastosowaniem są układy hydrauliczne z pompą obiegową centralnego ogrzewania oraz z pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (ewentualnie pompą cyrkulacyjną). Regulator może również sterować dwoma innymi odbiornikami, których działanie uzależnione jest od osiągnięcia przez temperaturę na czujnikach żądanego poziomu minimalnego lub maksymalnego.

Nr kat. 201205

Opis regulatora  

Regulator DELTA 200 DUO przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania dwóch urządzeń w zależności od temperatury mierzonej na czujnikach. Podstawowym zastosowaniem są układy hydrauliczne z pompą obiegową centralnego ogrzewania oraz z pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (ewentualnie pompą cyrkulacyjną). Regulator może również sterować dwoma innymi odbiornikami, których działanie uzależnione jest od osiągnięcia przez temperaturę na czujnikach żądanego poziomu minimalnego lub maksymalnego. Regulator posiada następujące funkcje:

  • programowanie temperatury za pomocą przycisków
  • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania oraz pracą drugiej pompy (ładującej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub pompy cyrkulacyjnej)
  • możliwość załączenia pracy ciągłej pompy centralnego ogrzewania
  • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem
  • sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
  • możliwość dołączenia panelu zdalnego sterowania CONTROL z funkcją alarmu dźwiękowego

Regulator może być uruchomiony w jednym z trzech trybów pracy w zależności od potrzeb i układu hydraulicznego:

  • w trybie „u1” regulator steruje pompami, które pracują w układzie grzewczym we wzajemnej zależności, uwzględniając np. warunki priorytetu c.w.u. oraz minimalnej temperatury załączania się pompy c.w.u.
  • w trybie „u2” regulator steruje pompami lub innymi urządzeniami, które pracując, nie wymagają wzajemnej zależności lub gdy jest ona wręcz niewskazana
  • w trybie obsługi „tylko c.o.” regulator steruje jedynie pracą pompy centralnego ogrzewania
Dwa wyjścia sterujące pompami.
Funkcja zapobiegająca osadzaniu się kamienia w pompie.
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania
Sterowanie pompą drugiego obiegu
Sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej
Możliwość pracy w trybie priorytetu c.w.u.
Sterowanie pompą cyrkulacyjną
Sterowanie pompą ochrony powrotu
Współpraca z panelem pokojowym CONTROL

gif50   Delta 200 DUO Instrukcja obsługi

gif50   Delta 200 DUO Schemat podłączenia do instalacji grzewczej

gif50   Delta 200 DUO Karta katalogowa

Dane techniczne DELTA 200 DUO  
Zakres mierzonych temperatur od – 9 °C do + 99 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od + 10 °C do + 90 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy nr 2 od + 10 °C do + 90 °C
Obciążalność wyjścia pompa c.o.: 100 W / 230 V pompa nr 2: 100 W / 230 V
Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 2,5 A
Wilgotność względna powietrza < 95 %
Stopień ochrony IP 40
Klasa izolacji II
Tryb rozłączenia pełne
Wymiary regulatora 145 x 90 x 45 mm
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C