DKMATIC regulator do kotłów sterujący obiegiem z zaworem mieszającym

Regulator DKMATIC jest autonomicznym sterownikiem pogodowym. Steruje obiegiem z zaworem mieszającym według wybranej krzywej grzewczej.

Nr kat. 401011

Opis regulatora 

Regulator DKMATIC jest autonomicznym sterownikiem pogodowym. Steruje obiegiem z zaworem mieszającym według wybranej krzywej grzewczej. Ma możliwość podłączenia do 3 dodatkowych modułów rozszerzających DKMZ 1 i sterowania 4 obiegami z mieszaczem. Każdemu obiegowi możemy przydzielić inną krzywą grzewczą i parametry pracy. Regulator może również, za pomocą różnych protokołów, komunikować się ze sterownikiem kotła ( dowolnym) i prowadzić jego temperaturę według kolejnej krzywej grzewczej.

Regulator posiada następujące funkcje:

  • sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym na podstawie temperatury zewnętrznej według wybranej krzywej grzewczej
  • możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły DKMZ 1 sterujące obiegiem z pompą i zaworem 3 lub 4 drogowym na podstawie temperatury zewnętrznej według wybranej krzywej grzewczej
  • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
  • sterowanie pracą pompy nr 3 mogącą pracować jako: pompa ciepłej wody użytkowej, pompa cyrkulacyjna lub pompa obiegu 1
  • możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
  • sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w zależności od wymaganej temperatury
  • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
  • możliwość pracy kotła wg. jednego z kilku programów tygodniowych
  • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
  • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła

 

Dwa wyjścia sterujące pompami.
Funkcja zapobiegająca osadzaniu się kamienia w pompie.
Ochrona instalacji przed zamrożeniem
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania
Sterowanie wg jednego z kilku programów tygodniowych
Sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej
Możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody użytkowej
Sterowanie pompą obiegu 2
Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły
Sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym
Funkcja sterująca obiegiem grzewczym w okresie letnim
Sterowanie na podstawie temperatury zewnętrznej
Współpraca z termostatem pokojowym
Dane techniczne DKMATIC  
Obciążalność wyjść

pompa 1: 100 W / 230 V

pompa 2: 100 W / 230 V

zawór 3/4D: 50 W / 230 V

Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 2,5 A
Wilgotność względna powietrza < 95 %
Stopień ochrony IP 20
Klasa izolacji II
Tryb rozłączenia pełne
Wymiary regulatora 175 x 136 x 46 mm
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C