Master 600 Regulator temperatury kotła z podajnikiem

Regulator MASTER 600  przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą c.o., pompą c.w.u., pompą 2 obiegu, pompą cyrkulacyjną, zaworem 3 lub 4 drogowym, w instalacjach centralnego ogrzewania. Produkt do zabudowy na kotle.

 

Opis regulatora

Regulator przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą c.o., pompą c.w.u., pompą 2 obiegu, pompą cyrkulacyjną, zaworem 3 lub 4 drogowym, w instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator posiada  następujące funkcje:

 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
 • możliwość obsługi kotła z rusztem awaryjnym
 • płynna praca wentylatora i ustawiana moc
 • programowalny przedmuch kotła
 • regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wyłączenie sterowania przy braku opału
 • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
 • regulacja temperatury dwóch obiegów (zasilanego bezpośrednio z kotła i wyposażonego w zawór) na podstawie temperatury zewnętrznej według wybranej krzywej grzewczej
 • sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym
 • możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
 • sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
 • sterowanie pompą 3 obiegu pracującą jako pompa cyrkulacyjna, pompa zabezpieczająca kocioł przed zimnym powrotem lub dodatkowa pompa
 • możliwość pracy kotła oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programów tygodniowych
 • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompy przed osadzaniem się kamienia
 • ochrona podgrzewacza c.w.u. przed rozwojem bakterii legionelli
 • układ zabezpieczenia – bezpiecznik termiczny TERMIK jako dodatkowe, mechaniczne zabezpieczenie kotła przed niekontrolowanym wzrostem temperatury
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
 • regulowana jasność wyświetlacza – zwiększana na czas zmiany ustawień
 • możliwość podłączenia termostatu pokojowego
Cztery wyjścia sterujące pompami
Płynna praca wentylatora i ustawiana moc
Sterowanie na podstawie temperatury zewnętrznej
Współpraca z termostatem pokojowym
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania
Sterowanie pracą podajnika
Obsługa priorytetu ciepłej wody użytkowej
Sterowanie wg jednego z kilku programów tygodniowych
Sterowanie pompą c.w.u.
Sterowanie zaworem 3-drogowym
Ochrona kotła przed zimnym powrotem
Ochrona instalacji przed zamrożeniem
Sterowanie pompą cyrkulacyjną
Sterowanie zaworem 4-drogowym
Obsługa rusztu awaryjnego
Alarmy - awaria czujników lub przekroczenie temperatury
Sterowanie pompą obiegu 2
Sterowanie pompą ochrony powrotu kotła
Funkcja sterująca obiegiem grzewczym w okresie letnim
Ochrona przed osadzaniem się kamienia
Sterowanie wentylatorem nadmuchowym
Dezynfekcja układu c.w.u. chroniąca przed bakteriami legionellla
Bezpiecznik termiczny - zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem
Sterowanie podajnikiem tłokowym z kontaktronem

gif50    Master 600 – Instrukcja obsługi

gif50    Master 600 – Instrukcja obsługi angielska

gif50    Master 600 – Instrukcja obsługi – czeska

gif50    Master 600 – Instrukcja obsługi – ukraińska

gif50    Master 600 – Schemat podłączenia do instalacji grzewczej  

gif50    Master 600 – Karta katalogowa

gif50    Master 600 – Panel przyłączeniowy – schemat wersji z wyniesionym zasilaniem

gif50    Master 600 – Schemat podłączenia zaworu 3/4 – drogowego do panelu przyłączeniowego

gif50    Master 600 – Schemat podłączenia zaworu 3/4 – drogowego do panelu przyłączeniowego z wyniesionym zasilaniem  

Dane techniczne Master 600  
Zakres mierzonych temperatur od – 9 °C do + 120°C
Zakres ustawienia temperatur dla kotła od + 40°C do + 85°C
Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u. od + 40 °C do + 70 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od + 30 °C do + 70 °C
Płynny rozruch wentylatora tak
Regulowana maksymalna moc wentylatora 40% – 100 %
Histereza wentylatora (różnica zał. – wył.) od 1 °C do 9 °C
Regulacja przedmuchu (możliwość całkowitego wyłączenia przedmuchu) praca: 0 – 90 sekund przerwa: 1 – 60 minut
Histereza pompy c.w.u. (różnica zał. – wył.) od 2 °C do 9 °C
Dopuszczalne obciążenie wyjść wentylator: 100 W / 230 V podajnik: 200W / 230 V pompa c.o.: 100 W / 230 V pompa c.w.u.: 100 W / 230 V pompa cyrkulacyjna: 100 W / 230 V zawór 3D/4D: 100 W / 230 V
Regulowany czas wygaszania kotła 0 – 45 minut
Znamionowe napięcie zasilania ~ 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 2 x 5 A
Wilgotność względna powietrza < 95 %
Stopień ochrony obudowy IP 20
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C