Warunki zgłaszania naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej

  1. Przebieg zgłoszenia i sprawne postępowanie związane z naprawą wyrobu uzależnione jest od dokładnego wypełnienia wszystkich pól formularza oraz szczegółowego opisania usterki. W zgłoszeniu, prosimy o podanie nazwy wyrobu i numeru serii, które znajdują się w Karcie Gwarancyjnej lub dokumencie zakupu. W wypadku zgłoszeń napraw gwarancyjnych konieczne jest podanie daty zakupu.
  2. Po przesłaniu formularza reklamacyjnego, zgłoszenie naprawy zostanie automatycznie skierowane do Działu Obsługi reklamacji firmy DK System gdzie Konsultant Techniczny niezwłocznie skontaktuje się w celu ustalenia sposobu załatwienia reklamacji. W wypadku dalszych kontaktów, w sprawie zgłoszonej naprawy prosimy o powoływanie się na otrzymany numer ewidencyjny.
  3. Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu ( w szczególności paragon, faktura, rachunek)
  4. Koszt nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego (dojazd, ewentualna naprawa) ponosi Klient.
  5. Warunki (termin, sposób wykonania naprawy, płatność) napraw pogwarancyjnych uzgadniane są między serwisantem i osobą zgłaszającą naprawę. Naprawy gwarancyjne wykonywane są nieodpłatnie.
Zgłoszenie reklamacyjne
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
LOKALIZACJA MONTAŻU URZĄDZENIA - Jeśli inna jak dane zgłaszającego.
INFORMACJE O SPRZĘCIE

Maximum filesize: 64 MB. Allowed extensions: txt, doc, rtf, pdf, jpg, jpeg, png, zip, gz, bz, bz2.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Danutę Kiełtykę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DK SYSTEM Danuta Kiełtyka pod adresem ul. Jana Kilińskiego 1, 85-260 Bielawa, oraz przy ul. Przyjaźni 141, 53-030 Wrocław, nr NIP 8821275883 oraz REGON 891328064, w celach określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI DK SYSTEM dostępnej na stronie internetowej https://www.dksystem.pl/firma/pliki-cookies-2/ .
* Pola obowiązkowe