Master 300 ver. 3 Regulator temperatury kotła z podajnikiem

Regulator MASTER 300 ver. 3  przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą c.o. oraz pompą c.w.u. w instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator umieszczony w metalowej obudowie do montażu na kotle.

Nr kat. 501605

Opis regulatora Regulator MASTER 300 przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą c.o. oraz pompą c.w.u. w instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator umieszczony w metalowej obudowie do montażu na kotle. Regulator posiada następujące funkcje:

 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
 • możliwość obsługi kotła z rusztem awaryjnym
 • płynna praca wentylatora i ustawiana moc
 • programowalny przedmuch kotła
 • regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wyłączenie sterowania przy braku opału
 • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
 • możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody lub trybu LATO
 • sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w zależności od wymaganej temperatury
 • możliwość pracy kotła oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programów tygodniowych, zainstalowanych w regulatorze MASTER 300
 • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
 • układ zabezpieczenia – bezpiecznik termiczny TERMIK
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
 • regulowana jasność wyświetlacza – zwiększana na czas zmiany ustawień
 • możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego
 • możliwość podłączenia termostatu pokojowego
Dwa wyjścia sterujące pompami
Płynna praca wentylatora i ustawiana moc
Współpraca z podajnikami tłokowymi z kontaktronem
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania
Ochrona przed osadzaniem się kamienia
Sterowanie pracą kotła oraz pompą c.w.u. wg programu tygodniowego
Sterowanie pompą c.w.u.
Obsługa rusztu awaryjnego
Ochrona instalacji przed zamrożeniem
Sterowanie wentylatorem nadmuchowym
Współpraca z panelem zdalnego sterowania CONTROL
Alarmy informujace o awarii czujników lub przekroczeniu temperatury
Sterowanie pracą podajnika
Współpraca z termostatem pokojowym
Możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu cwu
Bezpiecznik termiczny - zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem

gif50    Master 300 – Instrukcja obsługi

gif50    Master 300 – Schemat podłączenia do instalacji grzewczej  

gif50    Master 300 – Karta katalogowa

gif50    Master 300 – Deklaracja zgodności CE

Dane techniczne Master 300  
Zakres mierzonych temperatur od – 9 °C do + 120°C
Zakres ustawienia temperatur dla kotła od + 40°C do + 85°C
Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u. od + 40 °C do + 70 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od + 30 °C do + 70 °C
Płynny rozruch wentylatora tak
Regulowana maksymalna moc wentylatora 40% – 100 %
Histereza wentylatora (różnica zał. – wył.) od 1 °C do 9 °C
Regulacja przedmuchu (możliwość całkowitego wyłączenia przedmuchu) praca: 0 – 90 sekund przerwa: 1 – 60 minut
Histereza pompy c.w.u. (różnica zał. – wył.) od 2 °C do 9 °C
Dopuszczalne obciążenie wyjść wentylator: 100 W / 230 V podajnik: 200W / 230 V pompa c.o.: 100 W / 230 V pompa c.w.u.: W / 230 V
Regulowany czas wygaszania kotła 0 – 45 minut
Znamionowe napięcie zasilania ~ 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 2 x 5 A
Wilgotność względna powietrza < 95 %
Stopień ochrony obudowy IP 40
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C