UZE 06 Elektroniczny Układ Zabezpieczający

Układ przeznaczony jest do zabezpieczania pomp przed pracą bez wody tzw. „suchobiegiem” , brakiem przepływu wody w instalacji oraz przeciążeniem.

Nr kat. 108003

Opis urządzenia

Układ przeznaczony jest do zabezpieczania pomp przed pracą bez wody tzw. „suchobiegiem” , brakiem przepływu wody w instalacji oraz przeciążeniem. Działanie układu polega na ciągłym pomiarze prądu pobieranego przez silnik pompy i porównywaniu go z nastawionymi wartościami prądu „suchobiegu” i “przeciążenia”. W przypadku przekroczenia nastawionych wartości następuje odmierzanie czasu zadziałania wynoszącego ok. 3 sekundy. Jeżeli zakłócenie jest ciągłe, to po odmierzeniu czasu następuje rozłączenie układu sterowania pompy. Jeżeli czas wystąpienia zakłócenia jest krótszy od czasu zadziałania,
odliczanie czasu zostaje przerwane i układ odmierzania czasu zostaje wyzerowany. W pompach o zasilaniu 3x400V przy braku napięcia zasilającego w fazie
pomiarowej układ reaguje jak w przypadku suchobiegu, a przy braku napięcia w którejś z pozostałych faz układ reaguje jak przy przeciążeniu. Układ umieszczony jest w obudowie typu MODULBOX, wykonanej z tworzywa sztucznego i przeznaczonej do montażu na szynie.

Dane techniczne UZE 06  
Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V, 50 Hz
Prąd znamionowy – zestyk sterujący 8 A/ 250 V
Prąd znamionowy 0-25A,  50 Hz
Stopień ochrony IP 20
Układ do wbudowania na szynie tak
Wymiary regulatora 90x87x58 mm
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C
Tryb pracy M – monostabilny (trwałe wyłączenie pompy) A –  astabilny ( wyłączenie – przerwa – powtórne załączenie) przełączalny