EKOSOL 400 Regulator solarny

Regulator solarny EKOSOL 400 przeznaczony jest do sterowania pompami układu solarnego (oraz innym opcjonalnym urządzeniem) w celu zapewnienia ekonomicznego procesu ładowania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Nr kat. 506101

Opis regulatora 

Regulator solarny przeznaczony jest do sterowania pompami układu solarnego (oraz innym opcjonalnym urządzeniem) w celu zapewnienia ekonomicznego procesu ładowania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Regulator mierząc temperatury kolektorów i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, włącza i wyłącza pompy solarne ładujące podgrzewacz c.w.u. Zostają one włączone, gdy temperatura podgrzewacza c.w.u. jest niższa od nastawionej przez użytkownika, a kolektory mają temperaturę odpowiednio wyższą od aktualnej temperatury w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej. Regulator posiada następujące funkcje:

 • sterowanie pompą solarną ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w zależności od temperatury kolektora słonecznego
 • wybór płynu solarnego
 • obsługa dwóch stref kolektorów słonecznych wraz z oddzielnymi pompami
 • licznik energii
 • utrzymywanie zadanej temperatury w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej
 • dodatkowe wyjście sterujące w zależności od własnego wyboru (pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej, grzałka lub pompa drugiego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej)
 • wybór jednego z trzech programów pracy pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej
 • możliwość stworzenia własnego programu pracy pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji
 • czytelne menu i intuicyjna obsługa
 • informacje o błędach
 • funkcja URLOP
Trzy wyjścia sterujące pompami.
Sterowanie pompą solarną
Sterowanie drugą pompą solarną
Sterowanie pompą cyrkulacyjną
Licznik pozyskanej energii elektrycznej
Funkcja zapobiegająca osadzaniu się kamienia w pompie.

gif50    Ekosol 400 Instrukcja obsługi

gif50    Ekosol 400 Schemat podłączenia do instalacji grzewczej  

gif50    Ekosol 400 Karta katalogowa

Dane techniczne EKOSOL 400  
Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 1 x 2,5  A
Wilgotność względna powietrza < 95 %
Stopień ochrony obudowy IP 20
Klasa izolacji II
Wymiary regulatora 175 x 136 x 46 mm
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C