Delta 200 Regulator do pompy

Regulator DELTA 200 przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej centralnego ogrzewania lub pompy ładującej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub pompy cyrkulacyjnej, w zależności od temperatury mierzonej na czujniku.

Nr kat. 201203

Opis regulatora 

Regulator DELTA 200 przeznaczony jest do automatycznego włączania i wyłączania pompy obiegowej centralnego ogrzewania lub pompy ładującej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub pompy cyrkulacyjnej, w zależności od temperatury mierzonej na czujniku. Regulator posiada następujące funkcje:

  • programowanie temperatury za pomocą przycisków
  • regulowana histereza
  • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania lub pracą pompy ładującej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub pracą pompy cyrkulacyjnej
  • możliwość załączenia pracy ciągłej
  • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
  • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem
  • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
  • możliwość podłączenia panelu zdalnego sterowania CONTROL z funkcją alarmu dźwiękowego

Tryb PLUS W trybie PLUS, regulator steruje pracą pompy ładującej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub pracą pompy cyrkulacyjnej. Włączanie i wyłączanie pompy odbywa się w sposób odwrotny – pompa pracuje w sytuacjach, gdy temperatura na czujniku jest niższa od zadanej, a przestaje pracować w momencie wzrostu temperatury do poziomu zadanego.

Jedno wyjście sterujące pompą.
Funkcja zapobiegająca osadzaniu się kamienia w pompie.
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania
Sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej
Sterowanie pompą cyrkulacyjną
Sterowanie pompą ochrony powrotu
Współpraca z panelem pokojowym CONTROL

gif50   Delta 200 Instrukcja obsługi

gif50   Delta 200 Instrukcja obsługi – ukraińska    

gif50   Delta 200 Schemat podłączenia do instalacji grzewczej  

gif50   Delta 200 Deklaracja zgodności    

gif50   Delta 200 Karta katalogowa

Dane techniczne DELTA 200  
Zakres mierzonych temperatur od – 9 °C do + 99 °C
Zakres ustawienia temperatur od + 10 °C do + 90 °C
Histereza pompy (różnica zał. – wył.) od 0 °C do 9 °C
Obciążalność wyjścia pompa 100 W / 230 V
Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 1,25 A
Wilgotność względna powietrza < 95 %
Stopień ochrony IP 40
Klasa izolacji II
Tryb rozłączenia pełne
Wymiary regulatora 145 x 90 x 45 mm
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C