Ekoster 250 Regulator temperatury kotła zgazowującego drewno

Regulator temperatury kotła centralnego ogrzewania EKOSter 250 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kotłach c.o. oraz załączania pompy obiegowej w instalacjach c.o.

Nr kat. 201651

Opis regulatora
Regulator temperatury kotła centralnego ogrzewania EKOSter 250 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kotłach c.o. oraz załączania pompy obiegowej w instalacjach c.o. Regulator posiada  następujące funkcje:

 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem
 • ustawiana moc dmuchawy (tryb serwisowy) oraz jej płynny rozruch
 • programowalny przedmuch kotła
 • automatyczne wyłączenie sterowania po wygaszeniu kotła
 • zatrzymywanie pracy dmuchawy na czas podkładania paliwa do kotła / wygaszania
 • sterowanie pracą pompy obiegowej c.o. w zależności od ustawionej temperatury jej pracy
 • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury – komunikat “Er”
 • regulowana jasność wyświetlacza – zwiększana na czas dokonywania nastaw
 • współpraca z termostatem pokojowym
Jedno wyjście sterujące pompą.
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania
Sterowanie wentylatorem nadmuchowym
Płynna praca wentylatora i ustawiana moc
Współpraca z termostatem pokojowym
Funkcja zapobiegająca osadzaniu się kamienia w pompie.

gif50    Ekoster 250 – Instrukcja obsługi

gif50    Ekoster 250 – Schemat podłączenia do instalacji grzewczej  

Dane techniczne EKOSTER 250  
Zakres mierzonych temperatur od – 9 °C do + 99 °C
Zakres ustawienia temperatur dla kotła od + 60 °C do + 97 °C
Histereza wentylatora (różnica zał. – wył.) od 0 °C do 9 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od + 35 °C do + 70 °C
Regulacja przedmuchu (możliwość całkowitego wyłączenia przedmuchu) praca: 0 – 90 sekund przerwa: 1 – 15 minut
Regulowana maksymalna moc wentylatora 30% – 100 %
Regulacja przedmuchu (możliwość całkowitego wyłączenia przedmuchu) praca: 0 – 90 sekund przerwa: 1 – 60 minut
Dopuszczalne obciążenie wyjść wentylator: 100 W / 230 V pompa c.o.: 100 W / 230 V
Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 2 x 1,25 A
Wilgotność względna powietrza < 95 %
Stopień ochrony obudowy IP 40
Klasa izolacji II
Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C