REGULATORY DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM

Master 600

Nowoczesny i rozbudowany sterownik do kotłów z podajnikiem. Obsługa 4 pomp. System sterowania pogodowego

Master 500

Regulator  do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą c.o. oraz pompą c.w.u.

Master 300 ver. 3

Regulator  do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą c.o. oraz pompą c.w.u.

REGULATORY DO KOTŁÓW NADMUCHOWYCH

Ekoster 430

Regulator  do sterowania nadmuchem kotła, włączania pompy c.o , pompy c.w.u., pompy cyrkulacyjnej. Program tygodniowy. Termik.

Ekoster 420

Regulator  do sterowania nadmuchem kotła, włączania pompy c.o i pompy c.w.u. Zabezpieczenie termiczne.

Ekoster 400

Regulator  do sterowania nadmuchem kotła, włączania pompy obiegowej i pompy  ciepłej wody użytkowej.

Ekoster 300

Regulator  do sterowania nadmuchem kotła, włączania pompy obiegowej i pompy c.w.u. Do zabudowy.

Ekoster 200

Regulator  do sterowania nadmuchem kotła i włączania pompy obiegowej w instalacjach centralnego ogrzewania.

REGULATORY DO KOTŁÓW UNIWERSALNYCH

Unister

Regulator sterujący temperaturą kotła poprzez otwieranie i zamykanie klapy dopływu powietrza oraz pompą c.o.

REGULATORY DO INSTALACJI I POMP

Delta 200 DUO

Regulator sterujący dwoma urządzeniami (pompami) w zależności od temperatury mierzonej na czujnikach.

Delta 200 3D

Regulator sterujący siłownikiem zaworu 3-drogowego lub do zabezpieczenia kotła przed „zimnym powrotem”.

Delta 200

Regulator do automatycznego załączania i wyłączania pompy c.o. lub pompy c.w.u. lub pompy cyrkulacyjnej.

Hydros 200

Regulator do automatycznego załączania i wyłączania pompy c.o. lub pompy c.w.u. lub pompy cyrkulacyjnej.

DK 5000

Regulator temperatury pompy do automatycznego włączania i wyłączania pompy c.o. , w zależności od temperatury mierzonej na czujniku.

REGULATORY ENERGII ODNAWIALNEJ

Ekosol 400

Regulator sterujący dwoma pompami solarnymi. Obsługa dwóch stref kolektorów.

REGULATORY POKOJOWE

DK LOGIC 200

Bezprzewodowy termostat pokojowy przeznaczony do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniu.

DK LOGIC 100

Przewodowy termostat pokojowy przeznaczony do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniu.

ZABEZPIECZENIA POMP

UZE 2000

Układ  do zabezpieczania jednofazowych silników pomp przed przeciążeniem i suchobiegiem.

UZE 05/25

Układ  do zabezpieczania silników pomp przed przeciążeniem i suchobiegiem.

UZE 05/25 z wyposażeniem

Układ  do zabezpieczania silników pomp przed przeciążeniem i suchobiegiem.

WENTYLATORY

WPA 120

Wentylator nadmuchowy do nadmuchiwania powietrza w kotłach na paliwa stałe.

RV 14 RK

Wentylator nadmuchowy do nadmuchiwania powietrza w kotłach na paliwa stałe.

RV 14 PRK

Wentylator nadmuchowy do nadmuchiwania powietrza w kotłach na paliwa stałe.

OSPRZĘT DODATKOWY

PANEL CONTROL

Panel sterujący do współpracy z wybranymi regulatorami.

ZESTAWY

NR4 E400 COMFORT

Zestaw nadmuchowy do kotłów. Obsługuje pompę obiegową c.o., pompę c.w.u. i wentylator.

NR 4 E400

Zestaw nadmuchowy do kotłów. Obsługuje pompę obiegową c.o., pompę c.w.u. i wentylator.

NR3 E200 COMFORT

Zestaw nadmuchowy do kotłów. Obsługuje pompę obiegową c.o. i wentylator.

NR3 E200

Zestaw nadmuchowy do kotłów. Obsługuje pompę obiegową c.o. i wentylator.